Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

- "Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy"! Wiesz, kto to napisał? - Nie. Ale wiem, że jeśli są takie noce, kiedy świat się kończy, to muszą być i takie noce, kiedy świat się zaczyna. 
— Borszewicz "Pomroki"

July 10 2015

3335 40d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 27 2015

Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać.

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

June 26 2015

3717 b444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2015

5465 6187
  tęsknie za morzem ...
Reposted fromIriss Iriss viawieszjakjest wieszjakjest
1704 e73a 500
1684 1090 500
Świetlicki.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viawieszjakjest wieszjakjest
1987 d08c 500
Reposted fromkonwalia konwalia viawieszjakjest wieszjakjest
diadem by ci z głowy nie spadł, gdybyś którejś zimnej nocy napisała, że tak troszeczkę tęsknisz. 
— Przecież wiesz, że nie
Reposted fromidzsobie idzsobie viawieszjakjest wieszjakjest
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viawieszjakjest wieszjakjest
7327 8dac
9759 fadc
Reposted fromiamstrong iamstrong viawieszjakjest wieszjakjest

June 21 2015

Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaheks heks

June 18 2015

7369 459c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 13 2015

7796 703a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl