Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

7796 703a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1982 2bf3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 04 2015

1261 7bf5

June 02 2015

6361 afe3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 30 2015

Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaWilalena Wilalena
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viaheks heks
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viaheks heks

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viaheks heks
7025 df78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Sama [...]. Jestem wciąż sama, niezależnie od wszystkiego.
— Marilyn Monroe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaWilalena Wilalena
0798 fc2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1133 80a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 24 2015

Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaheks heks

May 22 2015

6520 eca1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 20 2015

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl