Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viaPoranny Poranny

August 18 2017

August 01 2017

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaWilalena Wilalena

September 15 2017

1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viaPoranny Poranny

August 18 2017

August 01 2017

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 15 2017

1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viaPoranny Poranny

August 18 2017

August 01 2017

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena

September 15 2017

1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viaPoranny Poranny

August 18 2017

September 15 2017

1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl